Scouterna gör unga redo för livet genom äventyr och utmaningar som får oss att växa som individer. Vi använder scoutmetoden och har funnits i Sverige i över 100 år.

Vad är scouting?

Svaret är enkelt, scouting är en livsstil!
Scoutprogrammet är en helhet av vad vi gör, hur vi gör det och varför vi gör det.

Scouting innehåller traditionellt mycket natur och friluftsliv. Vi vistas i naturen och vi går på hajk. Eftersom scouting ständigt utvecklas finns även det moderna samhället med i scouterna. Om du börjar titta lite upptäcker du snart att scouting är en av de största organisationerna på Internet.

Scouting har väldigt mycket med upplevelser att göra. Både stora upplevelser som fantastiska äventyr och enorma läger och små upplevelser som den stämningsfulla stunden med de närmaste kamraterna i den egna patrullen. Den största begränsningen i aktiviteterna är den egna fantasin, eller som scoutrörelsens grundare sa, ”if it isn’t fun it isn’t scouting”.

Hur vi gör det

Det kanske mest betydelsefulla är att vi verkligen gör det. ”Learning by doing” har blivit ett tydligt kännetecken för scouting. Vi sitter inte bara och pratar om naturen, eldning eller hur kul det kan vara att träffa scouter från andra länder.

Vi gör det! Vi lär oss om naturen i naturen. Vi lär oss göra upp eld genom att göra upp eld. Vi upptäcker hur kul det är med internationellt utbyte genom att träffa scouter från andra länder.

Varför vi gör det

Scouting är en rörelse med mål och mening. Vårt övergripande mål är varje enskild scouts egna personliga utveckling. Vi vill att varje scout kan ha ett givande socialt liv, är en pålitlig kamrat, är delaktig i samhället, kan och vågar ta ställning, kan och vågar stå för sin åsikt, kan bilda sin egen uppfattning om tro och religion och så vidare. Vad vi än gör och hur vi än gör det så finns det en anledning till varför vi gör det. Och hur viktiga våra övergripande mål än är så kan det naturligtvis vara till räcklig anledning ibland att det är roligt.

Gemensamt för alla scouter i värden är att vi har en scoutlag och ett scoutlöfte. Lag och löfte kan naturligtvis vara olika i olika länder, men de finns överallt och de har trots allt väldigt mycket gemensamt.

Du kan läsa mer om vad Scouterna är på Scouternas rikssajt.