Vår kår består av c:a 150 medlemmar och vi håller till i Uppsala.

Almtuna scoutkår bildades våren 1959 av föräldrar i de dåvarande stadsdelarna Almtuna och Petterslund i Uppsala. Några år senare byggdes vår scoutstuga, Ekbacken, som ligger c:a 1 mil nordost om Uppsala. Med el, vatten och en stor tomt för scouterna att vistas på utgör den ett viktigt inslag i kårens verksamhet.

Almtuna scoutkår bedriver scoutverksamhet på lördagar och söndagar. Större delen av avdelningarnas program är förlagt utomhus.

I dag har vi fem aktiva avdelningar, varav en bäveravdelning, en spårarscoutavdelning, en upptäckarscoutavdelning, en äventyrarscoutavdelning och en utmanaravdelning som i sin tur består av två utmanarlag.

Almtuna scoutkår är en av medlemskårerna i Upplandsslättens scoutdistrikt.