Vår kår består av c:a 200 medlemmar och vi håller till i Uppsala.

Almtuna scoutkår bildades våren 1959 av föräldrar i de dåvarande stadsdelarna Almtuna och Petterslund i Uppsala. Några år senare byggdes vår scoutstuga, Ekbacken, som ligger c:a 1 mil nordost om Uppsala. Med el, vatten och en stor tomt för scouterna att vistas på utgör den ett viktigt inslag i kårens verksamhet.

Almtuna scoutkår bedriver scoutverksamhet på lördagar och söndagar. Större delen av avdelningarnas program är förlagt utomhus.

I dag har vi fem aktiva avdelningar, varav en bäveravdelning, en spårarscoutavdelning, en upptäckarscoutavdelning, en äventyrarscoutavdelning och en utmanaravdelning som i sin tur består av två utmanarlag.

Ekbacken, vår stuga, är vår röda ögonsten med vita knutar. Här har avdelningarna sina möten.

Stugan har el, vatten och värme. Det finns ett normalutrustat kök, två spisar, diskmaskin och en mängd köksutrustning. Två större rum med öppen spis, två logement och förråd. Precis utanför husknuten har vi skog med lägerbålsplatser och hajkplatser. Framför huset finns en gräsmatta att ha utomhusaktiviteter på.

På platsen där Ekbacken ligger fanns ett övergivet soldatorp som scouterna fick använda. Det var dock för litet så beslutet att bygga en större stuga fattades. Stugan består av gamla byggbaracker, som användes när Arlanda flygplats byggdes. Eftersom de ändå inte skulle användas när bygget var klart fick vi dem.

Hösten 2007 stod vårt nya toaletthus klart. Det består av en dusch, ett större tvättränna samt fyra vattentoaletter (varav en handikappanpassad) med tillhörande handfat. Vi skänker ett stort tack till Ingegerd Gedin, Hans Sjöblom och Pär von Malmborg och alla andra som gjort färdigställandet möjligt!

Almtuna scoutkår är en av medlemskårerna i Upplandsslättens scoutdistrikt.