I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har läger tillkommer oftast en extra avgift.

Riksorganisationen Scouterna fakturerar kårmedlemmarna terminsvis. Därför är det viktigt att avdelningsledarna löpande rapporterar nya medlemmar på avdelningen till medlemsregistreraren. De som inte är registrerade i förbundets medlemsregister, ”Scoutnet”, är inte heller försäkrade vid deltagande i scoutverksamhet!
Nedanstående avgifter antogs vid den senaste kårstämman.

Medlemsavgift: 400 SEK per termin

Avgift för extra syskon: 300 SEK

Första medlemmen betalar 400 SEK och resten 300 SEK var.
Ex: Om en familj har tre medlemmar i kåren blir den totala avgiften 1000 SEK. Observera att fakturorna måste betalas separat.

Passiv medlemsavgift: 150 SEK

Stödjande medlemmar som inte deltar i någon aktivitet, men som ändå vill vara medlemmar i kåren betalar endast 150 SEK.

Avgift för funktionärer: 10 SEK

Kårfunktionärer bekräftar varje termin sitt medlemskap genom att betala 10 SEK.

 

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i distrikt och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.

Försäkringar

Känn dig lugn när ditt barn scoutar. När du har betalat terminsavgiften är du medlem i Almtuna Scoutkår och försäkrad under all scoutverksamhet såsom möten, hajker och läger. För att få mer information om medlemsförsäkringen, hämta hem informationsbroschyr eller göra en skadeanmälan kan du gå in på Scoutservice webbplats.