Om kåren

Vår kår består av c:a 140 medlemmar och vi håller till i Uppsala.

Almtuna scoutkår bildades våren 1959 av föräldrar i stadsdelarna Almtuna och Petterslund i Uppsala. Några år senare byggdes vår scoutstuga, Ekbacken, som ligger c:a 1 mil nordost om Uppsala. Med el, vatten och en stor tomt för scouterna att vistas på utgör den ett viktigt inslag i kårens verksamhet.

Almtuna scoutkår bedriver scoutverksamhet på lördagar och söndagar. Större delen av avdelningarnas program är förlagt utomhus.

I dag har vi sex aktiva avdelningar, varav en bäveravdelning, en spårarscoutavdelning, en upptäckarscoutavdelning, en äventyrarscoutavdelning och två utmanarlag.

Kårens 50-års jubileum uppmärksammades under våren 2009, dels i samband med Almtunakyrkans 50 års-firande och dels vid Vårvalsen. Dessutom hölls under Vattuville ett hejdundrandes kalas för de kårer i Upplandsslättens scoutdistrikt som under 2009 firade 50 år, med tal av Mats Sjöblom (Salabacke scoutkår). Övriga kårer, förutom Almtuna, som jubilerade var Karlsro, Salabacke och Svartbäcken-Tunabackar.

Almtuna scoutkår är också en av medlemskårerna i Upplandsslättens scoutdistrikt.