Anteckningar från gröt-KK

Här är några noter från gröt-KK:t 17 december

Gröt

Tack till utmanarlaget Sfinxen, som kokat gröt till oss!

Närvaro

Närvaro ska föras direkt efter varje möte. Just nu ser närvarokorten bedrövliga ut, trots att tydliga instruktioner har skickats ut till ledarna.

Nyttjandegrad

När vi söker kommunalt driftstöd för Ekbacken ska vi i fortsättningen fylla i hur mycket stugan har nyttjats. Det gäller alla tillfällen. Vanliga lördagsmöten, så väl som uthyrningar och kårkvarter eller när någon är där och städar räknas. Detta fördelas på barn/ungdomar (till 25 år) och vuxna.

 • Rapportera till Kalle för varje möte om ni har haft några extra närvarande utöver de som finns i era närvarokort (t.ex. föräldrar, syskon, kompisar etc.).
 • Rapportera om ni nyttjar Ekbacken för planeringsmöten eller liknande.
 • Sofia rapporterar uthyrningar.

Trygga möten

Alla ledare måste gå Trygga möten. När utblidningen är genomförd får man ett intyg som gäller i tre år. Detta skickas till Kalle, som för in uppgiften i Scoutnet. När treårsperioden är slut ska man gå utbildningen igen. Alla AL har fått information om vilka av deras ledare som ska skicka ett nytt kursintyg till Kalle.

Statsbidrag

Alla patruller har fyllt i sina verksamhetsredovisningar. Ansökan skickas i januari.

Bidrag till köket

Kåren har sökt kommunalt bidrag (s.k. investeringsstöd) för att kunna bygga om köket. Denna ansökan blev först godkänd (möjligen i betydelsen "korrekt ifylld"), men sedan avslagen med motiveringen att "nämndens budget ej tillåter". Vi satsar på att skicka in en ansökan i vår igen.

Läger sommaren 2019

Diskussioner har förekommit om att göra ett läger från grunden i stil med Sherwood 2015. Då en ganska stor del av kåren är i Nordamerika på världsscoutjamboree har man senare kommit fram till att det är bättre om vi åker till en lägerplats som erbjuder ett helhetskoncept, som Vässarö.

Almtuna scoutkår 60 år!

Under 2019 fyller kåren 60 år och detta ska så klart firas. Det kommer inte ske under sommarens läger, som det tidigare pratats om, utan till hösten.

Vårens datum

Se även kalendariet och vårt kalkylark på Google drive (be Petter om inbjudan att få redigera).

 • 19 januari: Terminsstart.
 • 27 januari: Ledarträffar. Distriktet anordnar.
 • 16 februari: Kårdag.
 • 30-31 mars: Upplandskurserna. Alla avdelningsmöten inställda, så att ledarna får möjlighet att åka.
 • 5 maj: Miniatyret och Upptäcktsresan. Salabacke anordnar.
 • 11 maj: Kårstämma.
 • 26 maj: Vårvalsen.
 • 7-9 juni: Äventyrshajk för äventyrare och utmanare.