Anteckningar från gröt-KK

Här är några noter från gröt-KK:t 17 december Gröt Tack till utmanarlaget Sfinxen, som kokat gröt till oss! Närvaro Närvaro ska föras direkt efter varje möte. Just nu ser närvarokorten bedrövliga ut, trots att tydliga instruktioner har skickats ut till Läs mer »

Anteckningar från kårkvarter

Här finns anteckningarna från kårkvarteret 21 augusti.

Anteckningar från kårkvarter

Här finns anteckningarna från kårkvarteret 5 februari.

Anteckningar från gröt-KK

Här är anteckningarna från gröt-KK:t.