Kontakt

Kårens postadress är:

Almtuna scoutkår
c/o Anders Nilsson
Vikvägen 68
756 55 Uppsala