Kontakt

Kårens postadress är:

Almtuna scoutkår
c/o Anders Nilsson
Ångkvarnsgatan 16
75308 Uppsala