Medlemsavgift

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har läger tillkommer oftast en extra avgift.

Riksorganisationen Scouterna fakturerar kårmedlemmarna terminsvis. Därför är det viktigt att avdelningsledarna löpande rapporterar nya medlemmar på avdelningen till medlemsregistreraren. De som inte är registrerade i förbundets medlemsregister, ”Scoutnet”, är inte heller försäkrade vid deltagande i scoutverksamhet!
Nedanstående avgifter antogs vid den senaste kårstämman.

Medlemsavgift: 350 SEK per termin

Avgift för extra syskon: 250 SEK

Första medlemmen betalar 350 SEK och resten 250 SEK var.
Ex: Om en familj har tre medlemmar i kåren blir den totala avgiften 850 SEK. Observera att fakturorna måste betalas separat.

Passiv medlemsavgift: 150 SEK

Stödjande medlemmar som inte deltar i någon aktivitet, men som ändå vill vara medlemmar i kåren betalar endast 150 SEK.

Avgift för funktionärer: 10 SEK

Kårfunktionärer bekräftar varje termin sitt medlemskap genom att betala 10 SEK.

 

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i distrikt och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.