Avdelningar

I vår scoutkår finns det fem avdelningar. En för varje åldersgrupp.

Varje avdelning träffas en gång varannan vecka. Vi är till största delen ute på alla våra möten och aktiviteter. Vill du gå med i en avdelning, kontaktar du respektive avdelningsledare.

Gå med i vår kår och testa scouting

Kom på ett möte och testa scouting. Kontakta avdelningsledaren, så kan de berätta mer.

alderstrappan500px-300x166

Bäveravdelningen Bävrarna för barn 6-7 år (F-klass-1 klass)

Spåraravdelningen Svampar
na för barn 8-9 år

Upptäckaravdelningen Skogsträden för barn 10-11 år

Äventyraravdelningen Jägarna för barn 12-14 år

Utmanarlaget Krokofanterna för 15-18 år

Roverlaget Bergen 18-25 år